Human on Street

July  20, 2018

ถอดบทเรียนปัญหาผู้ป่วยข้างถนนรายหนึ่ง

เธออยู่ที่ข้างถนนมานานกว่า 2 ปี เข้าออกโรงพยาบาลเพราะอาเจียนเป็นเลือดรักษาเสร็จสิ้นแพทย์ให้กลับบ้านแต่บ้านที่กลับคือ"ข้างถนน"เธอไม่ได้มีแค่อาการทางร่างกายแต่ข้อเท็จจริงแล้วเธอมีอาการป่วยทางจิต เป็นผู้ป่วยจิตเวช

<< Prev || Next >>