Human on Street

July  24, 2018

ความพิการของไทย

เคยนึกกันอยู่บ้างไหม ถ้าวันหนึ่งเราเป็นคนพิการขึ้นมาชีวิตเราจะเป็นอย่างไร?

July  23, 2018

รัฐสวัสดิการ
สิทธิที่ "มนุษย์" สมควรได้รับ

หลายๆคนคงเคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวชีวิตของใครสักคนที่แต่ก่อนอยู่ในฐานะดีแต่ต่อมาไม่นานต้องอยู่ในฐานะที่ยากจน มีคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำลงเรื่อยๆ คำอธิบายที่ตามมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้มีตั้งแต่บุญทำกรรมแต่ง เขาสุรุ่ยสุร่ายเอง ไม่รู้จักเก็บหอมรอมริบ แต่จะมีใครสักกี่คนใช้ชุดอธิบายว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะสังคมนี้ขาดสวัสดิการที่ดี แต่ก็มีนักวิชาการคนหนึ่งซึ่งมักบอกว่าความตกต่ำของชีวิตที่เห็นและเป็นอยู่นั้นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่รัฐนั้นไม่มีสวัสดิการที่ดีพอ

<< Prev || Next >>